Venskabsforening hele året rundt

Rebild National Park Society er mest af alt kendt for hvert år at beværte tusinder med den største 4th of July-fejring uden for USA's grænser. Men den dansk-amerikanske venskabsforening er meget mere end dens tilbagevendende uafhængighedsfest, hvilket du kan læse mere om her.

Bragt i samarbejde med vores nye samarbejdspartner, Rebild National Park Society

Det kuperede hedelandskab ved Rebild Bakker i Nordjylland er lige så meget en fryd for øjet, som det er balsam for sjælen. Med sit lyriske potentiale er bakkedalene et stille åndehul fra hverdagens trummerum, netop fordi de danner ramme om stadig mere sjælden landlig idyl. Men hver sommer forvandles stilhed til festlighed. Dannebrog og Stars and Stripes skyder sammen med tusinder af mennesker op af skovbunden som paddehatte i stolt og venskabelig forening. Kalenderen siger helt præcist den 4. juli, begivenheden hedder naturligvis Rebildfesten og arrangøren er selvfølgelig Rebild National Park Society, der med sin årlige fejring af amerikansk uafhængighed holder traditionerne i hævd og de mangeårige relationer mellem Danmark og USA varme.

Men den dansk-amerikanske venskabsforening er meget mere end årlig sommerfestarrangør med højagtede talere og højbelagte teltfrokoster på menuen. Det vidner flere lokalafdelinger i både Danmark og USA samt en eksistens på over 100 år først og fremmest om. Hertil har foreningen lagt sig ekstra i selen for at udbrede kendskabet til det rige arbejde, man påtager sig hele året rundt. Ikke mindst over for en endnu bredere målgruppe.

Det tog USA-nyt en snak med Helene Christensen, som er generalsekretær i Rebild National Park Society, om.

Smede mens jernet er varmt

”Vi er godt inde i en strategiproces for at lave den her nye vision, hvor vi ikke bare er et must do-event for vores loyale medlemsgarde i forbindelse med 4. juli-festen, men også er moderne og relevante ud over Rebildfesten,” indleder generalsekretæren, før hun pointerer:

”Danmarks største samhandelspartner og eksportmarked er klart USA. Og så har vi (Danmark, red.) et omfattende samarbejde med USA i forhold til forsvar, NATO og så videre. Med det in mente skal vi ligesom smede, mens jernet er varmt, så vi kan bringe Rebild National Park Society op på et højere niveau med vores budskab om et stærkt venskab og store muligheder mellem Danmark og USA.”

”Vi skal holde fast i vores nuværende brugere, men så skal vi også specifikt ramme alle USA-elskere og generelt familier og folkeskoleelever noget bedre. Derudover skal vi også højere op på universitetsniveau og have mere fokus på erhvervsdelen også,” fortsætter Helene Christensen, inden hun løfter sløret for, at der foruden nuværende også er flere nye partnerskaber med forskellige aktører i støbeskeen for netop at ramme de førnævnte målgrupper.

”Vi arbejder ligesom helt konkret ud fra to ben. Et business- og education-ben,” bemærker hun og folder strategien ud:

”I forhold til business-delen går vi typisk ud til danske virksomheder, der gerne vil ind på det amerikanske marked, eller som allerede er det, men også amerikanske virksomheder, der skal ind på det danske marked, og fortæller dem om, at de i den forbindelse skal se Rebild National Park Society som en slags uformel platform. Altså i stedet for at mødes på golfbanen for så at sige at sign’e the deal, så skal man i stedet komme til vores arrangementer.”

”I forhold til education-delen har vi samarbejder med universiteter, da vi gerne vil gøre os interessante og ikke mindst gavnlige over for de studerende i forlængelse af vores business-ben. Det kunne for eksempel være i forbindelse med at finde en relevant praktik- eller arbejdsplads. På den måde hænger tingene ligesom sammen,” forklarer Helene Christensen, der påpeger, at man kigger ind i at lave flere arrangementer for virksomheder og studerende med netop det føromtalte sigte for øje.

”Sådan tror jeg på, at vi både gør os moderne og ikke mindst relevante hele året rundt,” tilføjer hun og binder hermed sløjfe på den dansk-amerikanske venskabsforenings nye vision.

Tilbage til fordums storhed

I sine velmagtsdage tilbage i efterkrigstiden trak Rebild National Park Socity et sted mellem 40.000 og 50.000 deltagere til sin årlige Rebildfest. Foruden prominente danske talere i form af blandt andre diverse medlemmer af kongefamilien har man i årenes løb også kunnet bryste sig af amerikanske gæstetalere som Richard Nixon, Ronald Reagan, Bush senior og Walt Disney for bare at nævne nogle få. Siden har det ikke haltet med fortsat at kunne tiltrække fremtrædende stemmer, men besøgstallet er i dag droslet ned til et sted mellem 2.000 og 3.000.

Foto: Rebild National Park Society

Selvom generalsekretær Helene Christensen gerne vil skærpe opmærksomheden omkring Rebild National Park Society’ øvrige aktiviteter, så er Rebildfesten stadig kronen på værket, fortæller hun, der har ambitioner om, at foreningens årlige begivenhed omkring den 4. juli skal tilbage til fordums storhed.

”Det har altid heddet sig, at Rebildfesten er den største 4th of July-fejring uden for USA. Det er i hvert fald den ældste og, vil jeg påstå, den vigtigste fejring, fordi den har bevågenhed fra både den amerikanske og danske regering,” siger hun om begivenheden, der blev udtænkt (formentlig over et glas snaps) af en gruppe danske immigranter til USA i starten af forrige århundrede, og som sirligt har fundet sted hver sommer i Nordjylland siden 1912 på nær under verdenskrigene.

På nuværende tidspunkt er Helene Christensen godt i gang med at stable programmet for årets festivitas på benene, hvilket vi vender stærkt tilbage til, når det endeligt kan præsenteres.

Inden da kan man passende besøge Rebild National Park Society’ hjemmeside for at læse meget mere om foreningens over 100 år lange engagement for dansk-amerikansk venskab.