Medicaid: Sygeforsikring til de mest sårbare amerikanere

Medicaid er et program, der giver sygeforsikring til fattige og handicappede amerikanere. Programmets delt føderale og delstatslige finansiering bringer dog visse udfordringer til systemet.