Medicare: Sundhedspleje for ældre amerikanere

Medicare står som en hjørnesten i det amerikanske velfærdssystem. Programmet sikrer sundhedsdækning for ældre amerikanere.